azbest

Warning: Use of undefined constant ofirmie - assumed 'ofirmie' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 93

Warning: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 96

Warning: Use of undefined constant lokalizacja - assumed 'lokalizacja' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 99

Warning: Use of undefined constant oczyszczalnie - assumed 'oczyszczalnie' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 102

Warning: Use of undefined constant szamba - assumed 'szamba' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 105

Warning: Use of undefined constant separatory - assumed 'separatory' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 108

Warning: Use of undefined constant drenaz - assumed 'drenaz' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 111

Warning: Use of undefined constant azbest - assumed 'azbest' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 114

Warning: Use of undefined constant studzienki - assumed 'studzienki' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 117

Warning: Use of undefined constant biopreparaty - assumed 'biopreparaty' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 120

Warning: Use of undefined constant formularz - assumed 'formularz' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 123

Przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to instalacja do oczyszczania i odprowadzania ścieków socjalno - bytowych . Składa się z dwóch podstawowych elementów: osadnika gminnego i drenażu rozsączającego. W osadniku gminnym następuje podczyszczanie beztlenowe, natomiast w drenażu doczyszczanie tlenowe.

Drenaż rozsączający - stosowany jest gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, oraz podłoże grunt jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.

Drenaż w nasypie - stosowany gdy stały lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie 1,5 m różnicy pomiędzy ich poziomem, a drenażem.

Filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest gdy występuje problem związany ze bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina). Filtr piaskowy może zostać dodatkowo wyposażony w przepompownię co umożliwi podniesienie poziomu odpływu z filtra lub posadowienie go w nasypie. Porcjowanie dopływu do filtra przyczyni się również do polepszenia jego efektywności.

oczyszczalnie01 oczyszczalnie03 oczyszczalnie02
oczyszczalnie04 oczyszczalnie05 oczyszczalnie07
oczyszczalnie06    

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym montuje się w w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wód gruntowych, grunty słabo przepuszczalne). Podczyszczenie i doczyszczenie odbywa się w zbiorniku.

oczyszczalnie09 oczyszczalnie10 oczyszczalnie11

Oczyszczalnie pracujące na bazie niskoobciążonego osadu czynnego PROX

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków AT z napowietrzaniem służą do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych, pochodzących z małych źródeł zanieczyszczeń, jak np. domy jednorodzinne, wielorodzinne z zakładaną maksymalną koncentracją zanieczyszczeń w ściekach do 400 mg O2/l BZT5. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealnym rozwiązaniem dla domów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacyjnej) np. dom jednorodzinny poza miastem lub domek letniskowy w górach.

oczyszczalnie12 oczyszczalnie13

Kompaktowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków (OŚ) typ SX-P12, SX-P20 służą do aerobowego oczyszczania ścieków. Należą ze względu na swoją konstrukcję do mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie te umożliwiają biologiczne usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych i różnych form azotu do poziomu gwarantowanego przez normy i przepisy polskie i EU oraz wytwarzają warunki do biologicznego usuwania fosforu. Przy założeniu, że 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) dziennie wyprodukuje 150 l/osoba x dzień ścieków, a produkcja zanieczyszczeń w jednostce BZT5 wynosi 60 g/osoba/dzień.

oczyszczalnie16

Kontenerowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków (OŚ) z tworzywa sztucznego typu SX-P25 - 200 służąca do aerobowego oczyszczania ścieków należy, ze względu na swoją konstrukcję do mechaniczno-biologicznych OŚ. Oczyszczalnia składa się z prostopadłościennego zbiornika w całości wykonanego z tworzywa sztucznego (polipropylen), rozdzielonego ścianami dzielącymi na poszczególne komory technologiczne. Przy zagłębieniu dna kanalizacji dopływowej 0,8 m poniżej poziomu terenu, zalecamy umieszczenie przed OŚ przepompowni z pompami zatapialnymi. W przeciwnym razie następuje wzrost kosztów związanych z przygotowaniem budowlanym, oraz dodatkowo pojawia się konieczność wyposażenie komór osadu czynnego i osadnika w pomosty manipulacyjne .

oczyszczalnie12 oczyszczalnie13

Szwedzkie oczyszczalnie ścieków z modułami IN-DRAN

Oczyszczalnia IN-DRAN zamiast szamba
Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.
Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.
Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

OCZYSZCZALNIA IN-DRAN II generacji:

  • Na każde warunki gruntowe: piasek, glina, ił, wysoki poziom wód gruntowych
  • Mała powierzchnia zabudowy, pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
  • Niskie koszty eksploatacji, bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
  • Ponad 20-letni okres eksploatacji
oczyszczalnie17 oczyszczalnie18 oczyszczalnie19

Warning: Use of undefined constant ofirmie - assumed 'ofirmie' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 150

Warning: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 162

Warning: Use of undefined constant lokalizacja - assumed 'lokalizacja' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 174

Warning: Use of undefined constant oczyszczalnie - assumed 'oczyszczalnie' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 186

Warning: Use of undefined constant szamba - assumed 'szamba' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 198

Warning: Use of undefined constant separatory - assumed 'separatory' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 210

Warning: Use of undefined constant drenaz - assumed 'drenaz' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 222

Warning: Use of undefined constant azbest - assumed 'azbest' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 234

Warning: Use of undefined constant studzienki - assumed 'studzienki' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 246

Warning: Use of undefined constant biopreparaty - assumed 'biopreparaty' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 258

Warning: Use of undefined constant formularz - assumed 'formularz' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/phugabizooax/ftp/centrumekologiczne/index2.php on line 270

Strona główna  |   Oferta  |   O firmie  |   Lokalizacja  |   Kontakt