azbest

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni, w resturacjach, w hotelach, w masarniach, w barach szybkiej obsługi.

W procesie oddielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość opadają na dno zbiornika. W celu dokładnego dobrania separatora (określenia jego pojemności) głównym czynnikiem jest planowanie wielkości przepływu na jednostkę czasu (l/s).

Separatory koalescencyjne (olejów, węglowodorów)

Separatory benzyn i olejów mają zastosowanie w obiektach takich jak: myjnie i warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, parkingi, itp., wszędzie tam gdzie dostaje się, bądź istnieje możliwość przedostawania się do dopływu kanalizacyjnego lub deszczowego substancji ropopochodnych. Czynniki umożliwiające dobór odpowiedniego separatora to: planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s) z uwzględnieniem przepływu maksymalnego, odprowadzenie z separatora ( do deszczówki czy kanalizacji ).

Separatory typu BSK zintegrowane są z piaskownikiem ( odmulaczem ), natomiast BSK...B posiada dodatkowy bocznik burzowy.

separator01 separator02 separator03

Więcej na stronie: www.wobet-hydret.pl

Strona główna  |   Oferta  |   O firmie  |   Lokalizacja  |   Kontakt