azbest

Typoszereg studni kanalizacyjnych z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Studzienki wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE ). Konstrukcja jak i zastosowany materiał umożliwiają skrócenie czasu koniecznego na zamontowanie oraz dokonanie przyłączy. Studzienki o średnicy powyżej 800 mm posiadają stopnie złazowe.

Przeznaczone do pompowanie brudnej mediów nie zawierających zanieczyszczeń stałych bądź włóknistych, bądź wstępnie oczyszczonych w osadnikach gnilnych. Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu P60. Przepompownie w/w typów stosowane są w systemach przydomowych oczyszczalni ścieków i w związku z niekorzystnym układem spadków lub wysokim poziomem wód istnieje konieczność przepompowania do drenażu w nasypie lub w dalej położone miejsce. Znajdują również zastosowanie jako element oczyszczalni ścieków z reaktorem ZBO. Przeznaczone do pompowania ścieków surowych bezpośrednio z kanalizacji. Stosowane pompy posiadają rozdrabniacz bądź duży przelot. Do tej grupy zaliczamy przepompownie typu: P100 i P120 do filtra przyczyni się również do polepszenia jego efektywności.

Przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Konstrukcja studzienek ma zapewnić szczelność i ochronić zainstalowane wewnątrz urządzenia. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez włazy rewizyjne o średnicy ok. 0,6 m. W celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem wykonywana jest obsypka betonowe (w części dennej). Wykonana zgodnie z dostarczoną instrukcją, umożliwia zabezpieczenie studzienki przed działaniem siły wyporu.

Więcej na stronie www.wobet-hydret.pl

Strona główna  |   Oferta  |   O firmie  |   Lokalizacja  |   Kontakt