Separatory tłuszczu Wobet-Hydret

Płynący tłuszcz w rurach kanalizacyjnych stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Tłuszcz nie tylko nie rozpuszcza się w wodzie, ale także tworzy trudno ulegające rozpadowi grudki, które osadzają się na ściankach rur. Skutkuje to nie tylko nieprzyjemnym zapachem, ale także korozją urządzeń oraz zatykaniem rurociągów. W odpowiedzi na te problemy, firma Wobet-Hydret oferuje szeroką gamę separatorów tłuszczu, które skutecznie eliminują tłuszcz z odpływów.

Zastosowanie separatorów tłuszczu

Separator tłuszczu jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia te są instalowane blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych, takich jak wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, hotelach, masarniach, barach szybkiej obsługi itp.

Proces oddzielania substancji tłuszczowych

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na powierzchni cieczy. Pozostałe zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika. To efektywne rozdzielenie składników umożliwia skuteczne oczyszczanie ścieków.

Typy separatorów tłuszczu
Jednopłaszczowe separatory tłuszczu
Model Przepływ nominalny Objętość osadnika Objętość gromadzonych olejów Konstrukcja
ST-05 0,5 l/s 0,1 m³ 0,03 m³ Pionowy, jednopłaszczowa
ST-2 2 l/s 0,3 m³ 0,12 m³ Pionowy, jednopłaszczowa
ST-4 4 l/s 0,8 m³ 0,31 m³ Poziomy, jednopłaszczowa
Dwupłaszczowe separatory tłuszczu
Model Przepływ nominalny Objętość osadnika Objętość gromadzonych olejów Konstrukcja
ST-7 7 l/s 1,4 m³ 0,55 m³ Dwupłaszczowa
ST-10 10 l/s 2,0 m³ 0,83 m³ Dwupłaszczowa
ST-15 15 l/s 3,0 m³ 1,20 m³ Dwupłaszczowa, zalecana średnica włazu rewizyjnego: 0,6 m (do wysokości ≤1,5m) / 0,8 m (≥1,5m)

SEPARATORY KOALESCENCYJNE Wobet-Hydret

W dzisiejszych czasach, troska o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza. Jednym z aspektów, który wpływa na jakość wód ściekowych, jest obecność zanieczyszczeń ropopochodnych. W odpowiedzi na to wyzwanie, firma Wobet-Hydret oferuje innowacyjne rozwiązania w postaci separatorów koalescencyjnych, które skutecznie eliminują te substancje z odpływów. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat zastosowania i budowy separatorów koalescencyjnych tej renomowanej firmy.

Zastosowanie Separatorów Koalescencyjnych

Separator koalescencyjny jest przeznaczony do instalacji przed odprowadzeniem deszczówek do kanalizacji, zwłaszcza w miejscach, gdzie wody te mogą zawierać zanieczyszczenia ropopochodne.
Typowe obszary zastosowania to:

 • Zlewnie o małej i średniej powierzchni.
 • Zlewnie charakteryzujące się dużą ilością zanieczyszczeń, takie jak stacje paliw, myjnie samochodowe itp.

Typy Separatorów Koalescencyjnych

Firma Wobet-Hydret oferuje dwa główne rozwiązania, różniące się przepustowością oraz pojemnością osadnika:

 • BSK (Basic Separator Koalescencyjny) - Osadnik 100-200 razy większy od przepływu nominalnego.
 • TSK (Top Separator Koalescencyjny) - Osadnik co najmniej 300 razy większy od przepływu nominalnego.

Obydwa typy separatorów są zintegrowane ze specjalnym wkładem koalescencyjnym, który skutecznie separuje substancje ropopochodne.

Typoszereg Separatorów Koalescencyjnych

Oferowane separatory koalescencyjne można podzielić na dwie grupy

Do przejęcia całości przepływu
 • BSK – dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych.
 • TSK – dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych, w tym myjni pojazdów.
Wyposażone w instalację obejścia burzowego
 • BSK-B, TSK-B – zwiększają przepustowość 5-krotnie.
 • BSK-B2, TSK-B2 – zwiększają przepustowość 10-krotnie.
Parametry Techniczne Separatorów Koalescencyjnych

Firma Wobet-Hydret oferuje różne modele separatorów koalescencyjnych, każdy dostosowany do konkretnej sytuacji. Na przykład, separator TSK-1P ma przepływ nominalny 1,5 l/s, pojemność osadnika 600 litrów, średnicę separatora 160 mm, wysokość 1,9 m.

Dowiedz się więcej

Ofertujemy państwu kompleksową pomoc w doborze odpowiedniej technologii do państwa wymagań oraz oczekiwań!

Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą tego formularza

Oferta Separatorów Kingspan

Woda opadowa, zbierająca się na obszarach zanieczyszczonych olejami, jak parkingi, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe czy lotniska, stanowi potencjalne zagrożenie dla ekosystemu naturalnego.
Jeśli nie zostanie należycie oczyszczona, może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych, kanalizacji oraz odbiorników wodnych. Taka sytuacja nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt, ale także zagraża bioróżnorodności i krajobrazowi.

Rozwiązaniem mającym na celu zapobieżenie tym problemom są specjalistyczne urządzenia zwane separatorami
które oddzielają związki ropopochodne od wody opadowej. Firma Kingspan oferuje różnorodność separatorów, spełniających najwyższe standardy jakości, niezawodności, funkcjonalności i estetyki. W ich ofercie znajdują się separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne, ze zintegrowanymi osadnikami piasku, z by-passem lub bez, klasy I i II oraz specjalistyczne separatory, dopasowane do różnych rodzajów zanieczyszczeń i substancji biologiczno-chemicznych.

Separatory-w-pełni-retencyjne

Separatory w Pełni Retencyjne

 • Ochrona Wysokiej Jakości: Oddzielają całą ilość zanieczyszczonej wody opadowej, unikając przedostania się oleju do kanalizacji lub odbiornika wodnego.
 • Bezpieczne i Wydajne: Z osadnikiem piasku i filtrem koalescencyjnym zapewniają kompleksową ochronę środowiska.
 • Zgodne z Normą PN-EN 858: Posiadające znak CE potwierdzający jakość i skuteczność urządzeń.

Separatory z By-passem

 • Efektywność Działania: Dzięki zastosowaniu zjawiska koalescencji wykazują wyższą wydajność od separatorów grawitacyjnych.
 • Monitorowanie Skuteczności: Czujniki alarmują w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu oleju i przepływu wody opadowej.
Separatory-z-by-passem
Separatory-przeznaczone-dla-stacji-benzynowych

Separatory Specjalne

 • Elastyczne i Wszechstronne: Przeznaczone do przechwytywania różnych zanieczyszczeń oraz substancji biologiczno-chemicznych.
 • Kontrola i Bezpieczeństwo: Wyposażone w specjalistyczne pływaki, zawory i czujniki gwarantujące prawidłową kontrolę poziomu oraz jakości wody opadowej.

Dowiedz się więcej

Firma Kingspan oferuje kompleksowe rozwiązania, dostosowane do różnych potrzeb oczyszczania wód opadowych na terenach narażonych na zanieczyszczenia olejami. Ich wysokie standardy jakości i elastyczność zastosowania sprawiają, że są idealnym wyborem dla szerokiego spektrum sektorów, w tym parkingów, stacji benzynowych, lotnisk, obszarów przemysłowych i rekreacyjnych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompleksową pomoc dotyczące separatorów!